ခြံဝေစု
ဟုတ်တယ်
ကြီးပွားရန်သင်ယူပါ
လှူဒါန်းပါ
ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများရယူပါ

ခြံခွဲဝေမှုကဘာလဲ?

ဥယျာဉ်ခြံရှိသူတစ် ဦး သည်၎င်းကိုစိုက်ပျိုးရန်နေရာမရှိသောဥယျာဉ်မှူးအားဝေမျှသောအခါများသောအားဖြင့်စိုက်ပျိုးသောထွက်ကုန်များ (ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ) အတွက်လဲလှယ်သည်။

မြို့ပြစိုက်ပျိုးရေးဆိုတာဘာလဲ။

မွို့၌အစာထုတ်လုပ်ခြင်း။

နှစ် ဦး နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်အကူအညီဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။

လူအများအနေဖြင့်အရင်းအမြစ်များနှင့်ပစ္စည်းများအချင်းချင်းအပြန်အလှန်အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုများဖလှယ်ခြင်းဖြင့်တစ် ဦး ကိုတစ် ဦး ဂရုစိုက်ရန်တာ ၀ န်ယူသည့်အခါအားစိုက်မှုကိုအာရုံစိုက်သည်။

Tomato